Dlaczego warto projektować treści zgodnie z zasadami UX writingu?

Teksty przygotowywane w duchu UX writing mają na celu pomagać użytkownikom w poruszaniu się na stronie, w formularzu lub aplikacji – dawać jasne, zwięzłe i zrozumiałe komunikaty. Jakie korzyści czekają firmy, które znają zasady UX writingu? Czy możliwe jest przygotowanie konkretnych, przejrzystych materiałów, które jednocześnie będą oddawać charakter marki? O tym przeczytasz poniżej!

Na czym polega UX writing?

UX writing polega na projektowaniu treści pod kątem przekazywanego komunikatu i jego położenia na stronie. Dzięki połączeniu znajomości języka i psychologii firmy mogą ułatwić użytkownikom korzystanie z produktu (np. ze strony internetowej lub aplikacji). UX writing jest ułatwieniem w momencie zetknięcia się z daną treścią – łatwiej się ją czyta, rozumie komunikaty, przechodzi do kolejnych elementów zamieszczonych na stronie i wykonuje zaplanowane przez twórcę witryny czynności.

Teksty oparte na zasadach UX writingu muszą być użyteczne dla odbiorców i budować pozytywne doświadczenia, wrażenia. Możliwe jest to poprzez wskazywanie korzyści wynikających z korzystania z produktu – cech podkreślających użyteczność z perspektywy użytkowników lub klientów. Kluczowe jest więc ich poznanie i próba zrozumienia.

Znajomość sposobu poznawania przez nich treści i reagowania na komunikaty, sposobu ich komunikacji (m.in. słownictwa), potrzeb czy charakterystycznych zachowań pomaga projektować treści, w przypadku których odbiorca nie będzie mieć żadnych wątpliwości, o czym jest dany fragment tekstu, ani jaką aktywność musi w związku z nim podjąć.

Jednak UX writing to nie tylko konkretny komunikat, przejrzysty sposób jego przedstawienia i posługiwanie się językiem odbiorców. To też dopasowanie sposobu komunikacji do osobowości marki oraz… oferowanych produktów.

UX writing

Zasady w UX writingu

Wśród podstawowych zasad UX writingu wymienić można intuicyjność, wygodę i spójność. Co kryje się pod każdą z nich?

Intuicyjność w UX writingu

Warunkiem skuteczności UX writingu jest użyteczność tekstów i dopasowanie ich do odbiorców, dzięki czemu będą oni mogli intuicyjnie przemieszczać się po stronie internetowej lub aplikacji. Taki efekt uzyskać można poprzez zwięzłe komunikaty i łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Przydatne jest także tworzenie treści bezpośrednio do odbiorcy, napisanych prostym językiem (zrozumiałym dla odbiorcy).

Wygoda w UX writingu

Wygodę i komfort podczas zapoznawania się z treścią zapewniają takie czynniki jak: podział na akapity, odpowiednia długość zdań, pogrubienia czy podkreślenia (czyli wyraźnie zaznaczanie tego, co najważniejsze w tekście). Na czytelność tekstu składa się również wielkość liter, stosowanie strony czynnej zamiast biernej (co umożliwia przejście od razu do działania) i zamiana branżowych określeń/słownictwa na takie, z którego  na co dzień korzystają odbiorcy.

Spójność w UX writingu

W tym przypadku mówimy zarówno o spójności tematu, jak i spójności stylu. Pierwsze oznacza logiczne uporządkowanie treści i konsekwencję w umieszczaniu i rozwijaniu wątku lub wątków. Drugi poziom spójności wiąże się ze sposobem komunikacji, formułowania przekazu i nawet najkrótszych zdań.

Korzyści UX writingu

Przykładem zastosowania UX writingu, z którym spotykamy się na co dzień, jest microcopy (czyli np. napisy na przyciskach w postaci wezwania do działania), ale ma też zastosowanie w macrocopy (artykułach, opisach produktów, umowach, regulaminach, instrukcjach, landing page’ach czy w formularzach internetowych).

UX writing jest więc pomocny w nawigowaniu użytkownika i kierowaniu go do kolejnych użytecznych z jego perspektywy komunikatów, prowadzących go do wykonania określonego działania. Dzięki umiejętności zawierania w tekście przydatnych informacji w zwięzły sposób nawet dłuższe treści stają się przyjemniejsze i bardziej intuicyjne.

Odpowiednio zaprojektowany i przedstawiony tekst ułatwia poruszanie się po stronie, co wpływa na pozytywne skojarzenia z marką. W ten sposób buduje się zaangażowanie (tekst zachęca do częstszego odwiedzania strony lub korzystania z aplikacji). Użytkownicy obdarzają markę coraz większym zaufaniem w postaci wzrostu sprzedaży i lojalności.

UX writing a tone of voice marki

Wspomnieliśmy już, że UX writing opiera się na konkretnych komunikatach, przejrzystości ich przedstawienia, używaniu języka odbiorców i dopasowaniu do oferty firmy. Ważna jest także osobowość marki zawarta w tone of voice.

Na tone of voice składają się m.in. charakterystyczne zwroty i słownictwo, częstotliwość komunikacji (udostępniania materiałów) czy ogólne wrażenie wywołane oryginalnym sposobem komunikacji z grupą docelową, wynikającym z tożsamości marki (m.in. z jej wartości). Znaczenie ma główny przekaz (key message) oraz kanały komunikacji.

Tone of voice oddaje za pośrednictwem słów charakter marki. Jest uzupełnieniem wizualnego wyrażania marki. Dlatego jeśli to możliwe, powinien być uwzględniany nie tylko w dłuższych tekstach, ale również tych krótszych (np. w wezwaniach do działania).

UX writing wpływa na wizerunek

UX writing buduje profesjonalizm marki – za pomocą słów i dopasowanego wizualnego sposobu ich przedstawienia dostarcza odbiorcom tego, czego potrzebują w danym momencie korzystania z produktu. Dlatego warto mieć na uwadze zasady z tego artykułu, przygotowując kolejne, nawet najkrótsze, komunikaty i teksty.