Na czym polega projektowanie logo?

Logo jest jednym z pierwszych elementów, które przychodzą nam na myśl, kiedy słyszymy nazwę marki. Może przyjąć postać napisu, symbolu lub innej formy graficznej opisującej to, czym charakteryzuje się dane przedsięwzięcie. Jego celem jest wyróżnienie marki na tle marek konkurencyjnych i pomoc w jej identyfikacji. Jak stworzyć logo, które zostanie zapamiętane na lata ze względu na trafność i właściwe rozwiązanie, a nie jako obiekt żartów dla przyszłych pokoleń? Poznaj cechy dobrego logo!

Jak zbudowane jest logo?

Logo w zależności od marki, jej celów, klientów i obecnej konkurencji może przyjąć różne formy: sygnetu, logotypu, ich połączenia lub emblematu. Czasem jego uzupełnieniem jest claim (inaczej tagline), czyli fraza uzupełniająca przekaz.

Typy logo

 1. Logotyp

Składa się z przekazu tekstowego, przyjmuje formę napisu. Może być jedynym elementem zawartym w logo lub jego ważną częścią.

 1. Sygnet

To znak graficzny przedstawiający rzeczywisty obiekt w uproszczonej formie lub znak symboliczny opierający się na przekazaniu charakteru marki w niedosłowny sposób.

 1. Logotyp i sygnet

Takie połączenie jest popularnym i powszechnym rozwiązaniem. Jest pełnym logo, którego uzupełnieniem jest czasami wspomniany wcześniej claim.

 1. Emblemat

Powstaje w sytuacji, gdy wszystkie elementy składające się na logo są nierozłączne i dzięki zachowaniu stałej formy występowania wszystkich istotnych elementów oddany jest charakter marki.

Zasady projektowania logo

Zacznijmy od briefu! 🙂

Dzięki niemu wszystkie osoby biorące udział w procesie projektowania logo i zawierania esencji marki w formie graficznej mogą podążać wspólną drogą z jasno postawionym celem. To między innymi z tego dokumentu wynikają decyzje związane z wyborem kolorów i fontów, a następnie konsekwentnym stosowaniem tych cech odnoszących się do przedsięwzięcia.

Logo musi być unikalne, charakterystyczne i łatwe do zapamiętania. Dlatego zanim Ty lub Twój zespół zaczniecie projektować, sprawdźcie, czy istnieje już coś podobnego do tego, co Wy chcecie przygotować. Przyjrzyjcie się konkurencji i oczekiwaniom klientów:

 • Czy występują schematy logo?
 • Jeśli tak, z czego one wynikają?
 • Powinieneś dostosować swoje logo do przyzwyczajeń klientów czy ich zaskoczyć?

Kiedy poznacie odpowiedzi na te pytania (i wiele innych!), zacznijcie projektować logo o poniższych cechach:

Prostota

Prostota logo buduje jego siłę i czytelność. Przekaz staje się wtedy jasny, ponieważ umiar w doborze barw, typografii czy elementów pomaga zachować równowagę między kreatywnym pomysłem, charakterem marki i językiem klienta (zarówno tekstowym, jak i graficznym).

Zasada “im mniej, tym lepiej” jest tutaj szczególnie ważna. Unikaj stosowania detali, które okażą się niewidoczne. W zamian zawrzyj tylko to, co jest potrzebne do przekazania esencji marki. Dzięki temu logo będzie łatwe do zapamiętania, skalowania i umieszczania w różnych materiałach związanych z marką.

Esencjonalność

Logo musi coś przekazywać! A tym “czymś” jest esencja marki, jej filozofia, wartości, obietnica składana klientom. Jest to ważne, ponieważ logo towarzyszy wszystkim (lub prawie wszystkim) materiałom związanym z marką. Musi więc być dopasowane z jednej strony do przedsięwzięcia, a z drugiej do odbiorców komunikacji i zrozumiałe dla wszystkich osób mających kontakt z marką. Dlaczego? Każdy element zawarty w logo może oddziaływać na emocje i wywoływać skojarzenia. Zadbaj, aby odzwierciedlały one to, na czym Ci zależy w Twojej strategii!

Oprócz tego logo powinno być… użyteczne. Musi spełniać swoją funkcję, czyli reprezentować markę, budować jej świadomość, przekazywać charakter i nieść odpowiedzi na podstawowe pytania związane z marką. Musi też być przygotowane w taki sposób, aby możliwe było jego użycie w różnych sytuacjach.

Uniwersalność

Oznacza, że możliwe jest umieszczenie logo w różnych materiałach – zarówno digitalowych (cyfrowych), jak i drukowanych. Pod uwagę weź również wizję rozwoju swojej firmy i to, w jaki sposób będziesz adaptować logo w przypadku nowych produktów lub inicjatyw.

Przydatne jest podejście, zgodnie z którym logo jest projektowane tak, aby spełniało swoją funkcję również przyjmując tylko jeden kolor. Powszechne jest jednak opracowanie logo w kilku wersjach.

Ponadczasowość

Logo powstaje na lata! Również od jego trafności zależy, czy będzie to długi okres, czy tylko krótkie istnienie na rynku. Dlatego korzystaj z trendów z głową i nie opieraj całej swojej koncepcji (kształtu, formy i innych czynników) na aktualnych tendencjach.

Konsekwencja

Kiedy już zdecydujesz się na logo oddające charakter marki, stosuj je konsekwentnie. Pamiętaj: konsekwencja buduje rozpoznawalność i zapamiętywalność. Zmieniaj więc wygląd swojego znaku rzadko, a najlepiej całkowicie zrezygnuj z tego pomysłu, jeśli nie ma takiej potrzeby. Dodatkową korzyścią tego podejścia będą mniejsze koszty! Nie tylko samego procesu projektowania, ale także przekonania dotychczasowych klientów do swoich produktów w odmienionej formie.

Dlaczego warto przygotować księgę znaku?

Księga znaku jest instrukcją korzystania z Twojego logo. Przedstawia m.in.:

 • konstrukcję znaku (w tym jego budowę i proporcje, które zawsze powinny być zachowane),
 • pole ochronne (przestrzeń wokół znaku, która nie może zostać zakłócona innymi elementami graficznymi ani tekstowymi),
 • kolorystykę podstawową i uzupełniającą,
 • typografię,
 • minimalny rozmiar znaku (przy którym znak pozostaje czytelny),
 • umieszczenie logo na różnych tłach,
 • dozwolone i niedozwolone modyfikacje logo.

Podstawowymi korzyściami korzystania z księgi znaku są spójność, czytelność i konsekwencja. Logo jest umieszczane w różnych materiałach na tych samych zasadach, które dbają nie tylko o odpowiedni przekaz marki, ale również rozpoznawalność znaku.

Ostatnia wskazówka…

Logo pełni szczególną rolę w budowaniu świadomości marki – powinno oddawać jej esencję, ale… zastanów się, jak możesz zaskoczyć swoich klientów! Czasem wystarczy jeden wyróżniający szczegół, dzięki któremu logo będzie unikatowe. Jesteśmy pewni, że Twoje logo nie tylko przedstawi charakter Twojego przedsięwzięcia, ale również sprawi, że na długo zapadnie w pamięci klientów, wywołując pozytywne skojarzenia 🙂