Nowa Strategia Marki Miasta: Znacznie więcej niż logo

W ostatnich latach wiele  miast i regionów w Polsce decyduje się na tworzenie i wdrażanie nowych strategii marki. Jednak często, gdy dziennikarze podają informacje o kosztach związanych z tymi działaniami, skupiają się jedynie na jednym, najbardziej widocznym elemencie – logo. Niestety, często towarzyszą im również kontrowersje dotyczące kosztów takiej operacji, a dziennikarze skupiają się na cenie samego logo, pomijając szerszy kontekst.

Tego typu informacje w mediach bywają mylące, co rodzi wiele nieporozumień i negatywnych reakcji wśród mieszkańców oraz powstawania licznych kuriozalnych sytuacji i nieuzasadnionej krytyki.

Rzetelność dziennikarska

Podawanie do publicznej wiadomości przez dziennikarzy, że miasto ma nowe logo i że kosztowało ono bardzo dużo pieniędzy, jest niekorzystne z kilku powodów. Przede wszystkim, taka informacja jest niepełna i wprowadza w błąd. Logo jest jedynie widocznym, ale małym fragmentem szerokiej i kompleksowej strategii marki, która obejmuje znacznie więcej niż sam znak graficzny. W skład pełnej strategii wchodzi analiza rynku, badania socjologiczne, identyfikacja wizualna, kampanie promocyjne, opracowanie materiałów marketingowych oraz wiele innych działań mających na celu budowanie spójnego i atrakcyjnego wizerunku miasta.

Rzetelność dziennikarska

Kiedy dziennikarze redukują całkowity koszt strategii marki do samego logo, mieszkańcy mogą odnosić mylne wrażenie, że miasto wydało ogromne sumy pieniędzy na coś, co jest jedynie prostym znakiem graficznym. To rodzi komentarze typu: “Ja bym takie logo zaprojektował za 100 zł” albo “Tyle kasy wydali na taki koszmarny znak?”. W rzeczywistości, całkowity koszt obejmuje znacznie więcej niż sam projekt logo – to inwestycja w przyszłość miasta, mająca przynieść wymierne korzyści w postaci wzrostu zainteresowania turystycznego, zwiększenia inwestycji oraz poprawy wizerunku na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dlatego też niezwykle istotne jest, aby dziennikarze podawali pełne i rzetelne informacje, dotyczące kosztów związanych z nową strategią marki miasta. Powinni oni wyjaśniać, że podana kwota obejmuje szeroki zakres działań, a nie tylko projekt logo. Rzetelne informowanie społeczeństwa o tym, na co faktycznie zostały przeznaczone środki publiczne, pomoże uniknąć nieporozumień i niepotrzebnej krytyki, a także pozwoli mieszkańcom lepiej zrozumieć znaczenie inwestycji w rozwój marki miasta.

Elementy składowe Strategii Marki

Elementy składowe Strategii Marki

Logo to tylko fragment skomplikowanego i wieloaspektowego procesu, jakim jest tworzenie strategii marki.

Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy

Proces tworzenia strategii marki rozpoczyna się od ogłoszenia przetargu na wykonanie kompleksowego projektu. Przetarg ten musi być precyzyjnie przygotowany i zawierać szczegółowe wymagania dotyczące oczekiwań wobec przyszłej marki. Wybór wykonawcy to kluczowy moment, ponieważ to od jego kompetencji zależy jakość i spójność całej strategii.

Dokument strategiczny

Głównym elementem strategii marki jest dokument strategiczny. Jest to kompleksowe opracowanie, które definiuje tożsamość miasta lub regionu, jego misję, wizję, wartości oraz główne założenia komunikacyjne. Dokument ten powstaje na podstawie dogłębnych analiz, które obejmują badania rynku, analizę konkurencji, audyty wizerunkowe oraz diagnozę stanu obecnego.

Warsztaty kreatywne

Warsztaty kreatywne

Kluczowym etapem w procesie tworzenia marki są warsztaty kreatywne. Uczestniczą w nich różne grupy interesariuszy, w tym przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także mieszkańcy. Celem warsztatów jest wypracowanie wspólnej wizji oraz identyfikacja unikalnych cech, które wyróżniają miasto lub region na tle innych miejsc.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne są niezwykle ważnym elementem strategii marki. Umożliwiają one mieszkańcom wyrażenie swojej opinii i włączenie się w proces kształtowania wizerunku swojego miasta lub regionu. Dzięki temu strategia jest bardziej autentyczna i lepiej odpowiada na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej.

Identyfikacja wizualna

Dopiero na tym etapie pojawia się kwestia identyfikacji wizualnej, której logo jest jednym z elementów. Identyfikacja wizualna obejmuje jednak znacznie więcej: kolorystykę, typografię, wzory graficzne, layouty materiałów promocyjnych oraz zasady ich stosowania. Wszystko to tworzy spójną i rozpoznawalną całość, która wzmacnia wizerunek miasta lub regionu.

Materiały promocyjne i kampanie marketingowe

Kolejnym krokiem jest stworzenie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii marketingowych. Mogą to być broszury, plakaty, filmy promocyjne, strony internetowe, a także kampanie w mediach społecznościowych. Każdy z tych elementów musi być zgodny z wypracowaną strategią i identyfikacją wizualną.

Monitoring i ewaluacja

Ostatnim, ale niezwykle ważnym elementem strategii marki jest jej monitoring i ewaluacja. Regularne badania i analizy pozwalają na ocenę skuteczności wdrażanej strategii oraz wprowadzanie ewentualnych korekt i udoskonaleń.

Koszt Strategii Marki

Podając koszt stworzenia nowej marki miasta czy regionu, warto pamiętać, że nie dotyczy on jedynie projektu logo. Całkowity koszt obejmuje wszystkie powyższe etapy: od przetargu, poprzez badania, warsztaty, konsultacje, aż po materiały promocyjne i działania marketingowe. Każdy z tych elementów wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin i generuje określone koszty.

Podsumowanie

Tworzenie strategii marki to proces złożony i wielowymiarowy, mający na celu zbudowanie silnego, spójnego i autentycznego wizerunku miasta lub regionu. Nowa strategia marki wymaga zaangażowania wielu osób. Koszt, o którym informują media, zazwyczaj obejmuje cały proces tworzenia strategii marki, a nie tylko samo logo. Warto o tym pamiętać.

W dobie szybkiego przepływu informacji odpowiedzialność mediów za rzetelne i pełne przedstawienie faktów jest większa niż kiedykolwiek. Dlatego apelujemy do dziennikarzy o dokładność i staranność w informowaniu o kosztach nowych strategii marki miast, aby uniknąć nieporozumień i budować zaufanie społeczne.