Po co Ci employer branding?

Employer branding jest popularnym trendem powstałym na fundamencie złożonym z: roli, jaką odgrywa siła marki organizacji w sprzedaży, zmian społeczno-demograficznych, zmian na rynku pracy i działań w ramach CSR. Łączy rozwiązania z kilku dziedzin: marketingu, PR-u i zarządzania zasobami ludzkimi.

HRM Institute przeprowadził w 2017 roku badania, według których tylko 14% pracodawców w Polsce posiada sformułowaną strategię employer brandingową, 32% nadal prowadzi nad nią prace. Jednocześnie 86% polskich pracodawców dostrzega istotną zaletę strategii employer brandingowej – uważają, że pomaga ona przyciągnąć właściwych kandydatów do pracy.

Pisząc o employer brandingu, nie możemy nie wspomnieć o EVP (Employee Value Proposition), które jest zbiorem korzyści i wartości oferowanych pracownikom przez firmę. Te korzyści powinny być charakterystyczne dla Twojej firmy i wyróżniać ją na tle innych.

Czym jest employer branding?

Employer branding to budowanie wizerunku pracodawcy w taki sposób, aby stał się on pracodawcą z wyboru. To też budowanie relacji z byłymi, obecnymi i przyszłymi pracownikami. Osiągnąć to można poprzez stworzenie miejsca pracy, w którym obecni pracownicy i kandydaci dostrzegają możliwości rozwoju swojej kariery. Działania employer brandingowe mogą być więc kierowane do dwóch zupełnie różnych grup odbiorców.

Pierwszą z nich będą dotychczasowi pracownicy, dla których ważne są: przyjazna atmosfera w miejscu pracy, integracja z innymi pracownikami oraz rozwój zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Oczekują również zrozumiałego procesu rekrutacyjnego i przygotowania do pracy w danej firmie (na danym stanowisku). Nie zapominajmy o innych benefitach! 😉 Te elementy składają się na wewnętrzny employer branding.

Jak już pewnie się domyślasz, jest jeszcze zewnętrzny employer branding. 🙂 Działania są wtedy kierowane do kandydatów i przyszłych pracowników. Dotrzeć do nich można dzięki obecności na targach pracy, współpracy z uczelniami i… efektywnym ogłoszeniom o pracę, czyli takim, w których szczegółowo opisujesz stanowisko, obowiązki, wymagania i korzyści wynikające z zatrudnienia w Twojej firmie.

Relacja pracownik-pracodawca

O sukcesie strategii employer brandingowej możemy mówić wtedy, gdy zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie jest oznaką prestiżu. Pracodawca przyciąga wówczas najlepszych kandydatów, talenty w dziedzinach, na których zależy firmie. Długookresowe, złożone działania przyniosą pozytywne skutki, jeśli dobrze znana jest grupa docelowa, tzn. wiesz, na pracownikach z jakimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem Ci zależy. Musisz też rozumieć ich aspiracje, motywacje oraz wartości – to pozwoli Ci stworzyć odpowiednią atmosferę w pracy i warunki rozwoju ścieżki kariery.

Z perspektywy pracownika istotna jest opinia obecnych pracowników, którzy są dowodem na skuteczność strategii i korzyści oferowanych przez organizację swoim pracownikom. Nie zapominajmy jednak o przekazie samej firmy – powinien on być kierowany poprzez kanały, w których obecni są Twoi idealni kandydaci na dane stanowisko. Spójność tych wszystkich elementów prowadzi do zaufania 😉

Zasady employer brandingu

Kandydat poszukuje informacji o potencjalnym miejscu zatrudnienia na różne sposoby, dlatego stosuj się do poniższych zasad, aby zrobić na nim dobre wrażenie w każdej sytuacji.

Na początku pokaż wyjątkową wartość, jaką niesie za sobą zatrudnienie w Twojej firmie. Opieraj się na pozytywnych skojarzeniach i unikatowości. Pokaż atrakcyjne EVP, ale…

…nie przesadź! Bądź szczery i przedstawiaj prawdę dotyczącą warunków zatrudnienia. Komunikat powinien być zgodny z rzeczywistością. Inaczej Twoje niespełnione obietnice zostaną szybko zweryfikowane!

Wywieraj pozytywne pierwsze wrażenie w mediach społecznościowych, jeśli zależy Ci na zbudowaniu młodego i ambitnego zespołu. Przyjazna strona internetowa zostanie zauważona przez wszystkich, nie tylko potencjalnych pracowników (klientów też), dlatego dbaj o nią i rozwijaj. Wykorzystaj też nowe kanały komunikacji do pokazania kulis firmy – możesz zastanowić się nad prowadzeniem dwóch osobnych profili w mediach społecznościowych: dla klientów (informacyjny, sprzedażowy, edukacyjny, inspiracyjny…) i dla pracowników (z bardziej swobodnymi treściami).

Nie przestawaj poszukiwać nowych sposobów dotarcia do swoich potencjalnych pracowników. Kreatywność w dotarciu do kandydatów i przyszłych pracowników odpowiada na potrzebę wyróżnienia firmy na tle jej konkurencji.

Kiedy już znajdziesz idealnego pracownika, wykaż się troską. Pomóż mu zintegrować się z resztą zespołu, organizuj szkolenia i z czasem oferuj kolejne benefity.

Korzyści płynące z employer brandingu

Optymalizacja kosztów

Dzięki odpowiednio dobranemu przekazowi zmniejszysz liczbę przypadkowych odpowiedzi na Twoje ogłoszenie rekrutacyjne, czyli takich, które nie pasują do Twoich wymagań i możliwości. Jednocześnie liczba przesłanych CV będzie znacznie mniejsza, a zainteresowanie ofertą pracy wykażą lepiej dopasowani kandydaci. Spowoduje to też mniejszą rotację, bo otrzymane zgłoszenia będą wartościowsze.

Większe zaangażowanie

Zaangażowani pracownicy będą dzielić się z innymi radością z wykonywanych zadań – staną się wyjątkową wizytówką Twojej firmy i potwierdzeniem obietnicy, jaką składasz kandydatom i przyszłym pracownikom. Aby tak się stało, istotne jest oparcie relacji na zrozumieniu, wzajemnym wsparciu i współpracy, docenianiu starań.

Pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe

Employer branding oddziałuje też na inne elementy otoczenia biznesowego, bo buduje zaufanie do Twojego przedsięwzięcia. Wizerunek atrakcyjnego pracodawcy połączony z rozwojem firmy sprawi, że staniesz się interesującym partnerem biznesowym, a klienci będą chcieli nabywać produkty właśnie u Ciebie! 🙂

 

Employer branding jest więc szansą na znalezienie zaangażowanych w swoją pracę pracowników, którzy staną się ambasadorami firmy. Wpływ na sukces strategii employer brandingowej będą miały spełnione obietnice w miejscu pracy, atmosfera, realizacja potrzeby bycia częścią organizacji i jednocześnie dbałość o indywidualność każdego z pracowników.