Społeczna odpowiedzialność biznesu

Troska o środowisko i działanie w zgodzie z etyką, to już nie tylko dobra wola przedsiębiorstw. To jest ich obowiązek.

Dlatego każda firma powinna zadbać o swój dobry wizerunek, nie tylko ten świadczący o własnych korzyściach.

Wbrew pozorom CSR to nie wytwór mody na miarę XXI wieku. Zjawisko, chociaż wtedy niezdefiniowane, zauważyć można w ubiegłym stuleciu.

Wtedy Simon Marks zauważył, jak jedna ze sprzedawczyń zasłabła w czasie pracy. Bieda jaka panowała po stracie pracy jej męża, nie pozwalała na zakup jedzenia. Brytyjski biznesmen, nie mógł przejść obok tego obojętnie. Wprowadził więc codzienne posiłki dla swoich pracowników.

W efekcie zyskał sympatię swoich sprzedawców, którzy naturalnie mieli odtąd więcej siły do pracy.

Ideologia w parze z korzyścią dla firmy

To co zrobił Simon Marks, nie tylko przysporzyło mu sympatii pracowników. Przyniosło też znaczną wydajność w pracy, a co za tym idzie korzystny efekt finansowy.

Dlatego firmy powinny zrozumieć, że działanie w imię pewnych idei, będzie przynosiło im zysk.

Obowiązek przypisania sobie przez firmę własnego słownika wartości etycznych potęgowany jest przez istnienie mediów społecznościowych. Odbiorcy chcą widzieć w oparciu o co firma działa na co dzień. Za przykład niech posłuży problem związany z wykorzystaniem w produkcji materiałów szkodliwych dla środowiska. W dobie tego, jakich problemów doświadcza ekosystem, media pomagają w podnoszeniu świadomości człowieka. Ostatnio zostały przeprowadzone badania dotyczące zachowań konsumenckich pokolenia Z. Jasno wynika, że młodzi ludzie nie chcą kupować czegoś, co powstało w niezgodzie z naturą i są skłonni zapłacić więcej za produkt ekologiczny. Zatem i przedsiębiorstwa, w jakiejkolwiek branży funkcjonują, powinny podkreślać, że przyszłość środowiska nie jest im obojętna.

CSR w miejscu pracy

Ważne jest, aby firmy objęły praktykę CSR w szerokim wymiarze. W końcu świat biznesu jest skondensowany do rozmiarów swojego bliższego i dalszego otoczenia. Szerokie spektrum tego, za co firma może wziąć społeczną odpowiedzialność, nie ma być zatem widoczna tylko na zewnątrz. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od mentalności przyjętej na co dzień w firmie.

 Działalność poza murami budynku, to deklaracja tego, co ważne dla pracowników. Warto uświadamiać o tym od pierwszego dnia w pracy. Przed rozpoczęciem swoich obowiązków, każdy nowicjusz powinien poznać wartości panujące w firmie. Pracownik wdrożony do kodeksu etycznego, to pracownik dbający o dobry wizerunek firmy. W ten sposób budowana jest kultura organizacyjna firmy. W końcu to ludzie stają się personalną wizytówką swojego miejsca pracy. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie wartości, którym służą cykliczne szkolenia i akcje, angażujące pracowników.

Same kwalifikacje nie wystarczą. Cechą dobrego pracownika jest jego zaangażowanie, równoważnie osiągane z poczuciem tożsamości z innymi osobami w firmie. Warto, aby pracodawca    odpowiedzialnie traktował tę zasadę.

CSR: Co firma może zyskać?  

Dawniej znane korporacje, teraz do społecznej odpowiedzialności poczuwają się również małe i średnie przedsiębiorstwa. Tysiące akcji przeprowadzanych jest z udziałem świata biznesu. Coraz częściej widzimy jak firmy organizują, bądź angażują się w dobroczynne akcje. Czy jest to jednak pomoc bezinteresowna? Nie do końca. Dzięki działalności w duchu społecznej odpowiedzialności firmy zyskują szereg korzyści, do których można zaliczyć:

  • Zainteresowanie inwestorów: to w jaki sposób firma postrzegana jest społecznie, wpływa na jej wizerunek biznesowy. Inwestor chce mieć pewność co do bezpiecznego rozporządzania kapitałem. Dlatego chętniej wybierze firmę, która swoją wiarygodność potwierdza dodatkową działalnością.
  • Lojalność klientów: Konsument zostanie zachęcony marką, jeśli poczuje z nią emocjonalną więź. Solidność marki idzie w parze z jej społecznym zaangażowaniem. Jeżeli odbiorcy zauważą, że firma poczuwa się do odpowiedzialności za sprawy wyższego celu, będą w stanie zadeklarować swoją lojalność. Dlatego ważne jest pokazywanie swojej aktywności na wielu eventach!
  • Dobre relacje z władzą lokalną: Podobnie jak klient nie patrzy na firmę przez pryzmat jej zysku, władze samorządowe popierają działalność w zamian za  propagowanie dobrej postawy. Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne cieszą się większym zaufaniem. Mogą też liczyć na wsparcie ze środków unijnych.
  • Wpływ na problemy otoczenia: Firma znaczy więcej. I może to wykorzystać, pomagając na szerszą skalę. Przy pojawiających się problemach jest w stanie zdziałać więcej – dla wspólnego dobra. Ostatnio widać to na przykładzie zanieczyszczenia środowiska i szkodliwości plastiku. W wielu branżach firmy decydują się na świadomy krok zero waste. To podświadomie zmusza konsumenta do zmiany nawyków, który wkrótce zaczyna się z firmą identyfikować.

Z upływem lat firmy coraz mocniej będą akcentować stawiane sobie wartości. Utwierdzanie o nich na zewnątrz będzie dowodem wiarygodnej postawy, firmy, której można zaufać i z którą można współpracować. Dzięki temu niekomercyjna działalność ostatecznie stanie się komercyjna, bo jak mawiał założyciel pewnej znanej korporacji, Rober Bosch: „W dłuższej perspektywie, uczciwe i sprawiedliwe podejście do prowadzenia biznesu zawsze będzie najbardziej opłacalne”.